Life is Be (2016)

რეჟისორი: ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი

                                                                

ჯილდოები: თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალი - საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი

სიუჟეტი: ფილმს ხუთი გმირი ჰყავს, ისინი თელავში ცხოვრობენ და ყველას თავისი ისტორია აქვს.

სცენარისტი: ვახტანგ   კუნცევ-გაბაშვილი

ოპერატორი:  ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი

ხანგრძლივობა: 85 წთ

ფერი: ფერადი

სტუდია "აკრობატი"