სტატიები

 

ლანა ღოღობერიძე.     ვალსი პეჩორაზე – დამშვიდობება წარსულთან

ვრცლად ...

 

  ლანა ღოღობერიძე.60-70-იანი წლები – ქართული ხელოვნების აღმავლობის ხანა. ფესტივალები ფრენსის ფორდ კოპოლა, რომელიც არ გამოუშვეს საქართველოში

ვრცლად ...

 ლანა ღოღობერიძე.    დღეს ღამე უთენებია. 1981 წელი. ჩანაწერები

ვრცლად ...

 

 ლანა ღოღობერიძე . ცხოვრება კინოში, ცენზურა, აკრძალვე-ბი... და ჩემი პირველი ფილმები 

ვრცლად ...

ლანა ღოღობერიძე.რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე. სან-რემოს საავტორო ფილმების ფესტივალი.

ვრცლად ...

ტატა თვალჭრელიძე

მეტაფორა ფილმის სტრუქტურაში

კინოენის სპეციფიკისა და აღნაგობის შესწავლას, ბოლო დროს, სპეციალისტები მეტ ყურადღებას უთმობენ. ჯერ კიდევ 1973 წელს თავის წიგნში „კინოს სემიოტიკა და კინოესთეტიკის პრობლემები“ ი.ლოტმანი წერდა: „მსაგავსებისა და განსხვავების მექნიზმის აღმოჩენამ და აღწერამ თანამედროვე ლინგვისტიკას საშუალება მისცა არა მარტო ღრმად ჩასწვდომოდა ისეთი რთული საზოგადოებრივი მოვლენის არსს, როგორიცაა ენა, არამედ კიდეც შეექმნა კომუნიკაციის საერთო სქემა და ნიშანთა სისტემის ზოგადი თეორია. როცა ვხმარობთ გამოთქმას: „კინემატოგრაფი გველაპარაკება“ - და გვსურს გავიგოთ მისი სპეციფიკური ენის არსი, ჩვენ აღმოვაჩენთ მსგავსებისა და განსხვავების თავისებურ სისტემას, რომელიც საშუალება გვაძლევს კინოენაში დავინახოთ ენის, როგორც საზოგადოებრივი მოვლენის ნაირსახეობა“ 

ვრცლად ...

  ლანა ღოღობერიძე. ისევ კინოცხოვრება, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, ცეკას პირველ მდივანთან საგანგებო შეხვედრასაც კი 

ვრცლად ...

თამარ ოთიაშვილი

ქართული ფილმი „ფეოლა“ – ბრაზილიელი მწვრთნელის იპოლიტე ხვიჩიასეული „გარდასახვა“ 

ვრცლად ...