უცხოენოვანი ფილმები

ვიკრუტასები (2011)

დამდგმელი რეჟისორი ლევან გაბრიაძე

ვრცლად ...

    247 0 F (ორას ორმოცდაშვიდი გრადუსი ფარენჰეიტით, 2011)

დამდგმელი რეჟისორები: ლევან ბახია, ბექა ჯგუბურია

ვრცლად ...

ყაზბეგელი  მფრინავი (2009)

De vliegenierster van Kazbek (Original title - Dutch)

დამდგმელი რეჟისორი:  ინეკე სმიტსი

ვრცლად ...

სიცხე   (2006)

Жара 

დამდგმელი რეჟისორი: რეზო გიგინეიშვილი

ვრცლად ...

ქაღალდის ჯარისკაცი (2008)

Bumajnyi soldat (Rus)

დამდგმელი რეჟისორი: ალექსეი გერმანი–უმცროსი 

ვრცლად ...