სასარგებლო ინფორმაცია

 ჟურნალი ”კინო. ცხელი შოკოლადი"

2006 გაზაფხული № 1 

ვრცლად ...

 ჟურნალი ”კინო. ცხელი შოკოლადი" 

2008 აგვისტო-სექტემბერი №10

ვრცლად ...

 ჟურნალი ”კინო. ცხელი შოკოლადი" 

2008 ივნისი №9

ვრცლად ...

ჟურნალი ”კინო. ცხელი შოკოლადი" 

2007 ზამთარი №3

ვრცლად ...

 ჟურნალი ”კინო. ცხელი შოკოლადი"

№8 მაისი 2008 

ვრცლად ...

ჟურნალი ”კინო. ცხელი შოკოლადი"

2006 შემოდგომა № 2

ვრცლად ...

 

”კინო. ცხელი შოკოლადი” 

№7 აპრილი 2008  

ვრცლად ...