მხატვრული ფილმები

 

ეთერის სიმღერა (1956)

რეჟისორი: სიკო დოლიძე

ვრცლად ...

უქნარა (1958)

Обманщик лис

ანიმაცია

რეჟისორი: ავენირ ხუსკივაძე

ვრცლად ...

მწვერვალთა დამპყრობნი (1952)

რეჟისორი: დავით რონდელი

ვრცლად ...

ყურშა (1953)

ანიმაცია

რეჟისორები: ვახტანგ ბახტაძე, შალვა გედევანიშვილი

ვრცლად ...