შალვა სოყურაშვილი

ოპერატორი

ფილმოგრაფია

ლიდერი ყოველთვის მართალია (2010)  - ოპერატორი

მე ვარ ბესო (2014)  - ოპერატორი

მამა (2015)  - ოპერატორი 

დონორი (2017)  - ოპერატორი

საშლელი (2018)  - ოპერატორი

ცხოველი (2018)  - ოპერატორი

ღორი (2019)  - ოპერატორი

რუსთაველის ქვეყანა (დოკ. 2023)  - ოპერატორი