რეცენზიები

მანანა ლეკბორაშვილი 

უკანასკნელი მოჰიკანები

 (ალ. რეხვიაშვილის დოკუმენტური ფილმი "უკანასკნელნი")

ვრცლად ...

 მანანა ლეკბორაშვილი

მიპატიჟება სვანეთში

ს. ჯაჭვლიანის "სვანი"

ვრცლად ...