რეცენზიები

მანანა ლეკბორაშვილი

 "სამი სახლისა" და სხვათა გამო

ვრცლად ...

მანანა ლეკბორაშვილი 

უკანასკნელი მოჰიკანები

 (ალ. რეხვიაშვილის დოკუმენტური ფილმი "უკანასკნელნი")

ვრცლად ...

 მანანა ლეკბორაშვილი

მიპატიჟება სვანეთში

ს. ჯაჭვლიანის "სვანი"

ვრცლად ...

მანანა ლეკბორაშვილი 

დაკარგული სამოთხე

ვრცლად ...